Останати Производи - Комарници

Classic screen catalogue

Classic Screen

Класичен хоризонтален или вертикален крило на движење. Лесни се за употреба и имаат висока отпорност на ветер. Овозможува одлична заштита од инсекти. Ги има во бела и кафена боја. Димензии: 160cm за прозори; 240cm за врати.

Set screen catalogue

Set Screen

Овие комарници лесно се инсталират. Не се потребни посебни алатки. Ги има во бела и кафена боја. Димензии: 160cm за прозори; 240cm за врати.

Opening screen catalogue

Opening Screen

Идеален комарник против инсекти за врати. Лесни се за отворање, имаат автоматско затварање, специјално зацврстување во прагот. Ги има во бела боја.

Fixed screen mosquito trap

Фиксен Комарник

Алуминиумски профили за фиксни комарници, дебелоѕидни и тенкоѕидни во бела, кафена и сребрена боја. Ги имаме сите стандардни димензии на профилот за каса и крило. За сите профили ги имаме сите спојни елементи и мрежи во повеќе димензии.